TEL 24/h  (22) 613 08 95, 664 178 229

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego zgon osoby zmarłej należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego w ciągu 3 dni od śmierci. Przed pochówkiem trzeba dopełnić formalności, w tym w szczególności zgromadzić niezbędne dokumenty takie jak:


– akt zgonu (wydawany w urzędzie stanu cywilnego w oparciu o dowód osobisty osoby zmarłej oraz kartę zgonu pozostawioną przez lekarza stwierdzającego zgon)
– dowód osobisty osoby zmarłej
– legitymacja ubezpieczenia ZUS/KRUS/MSWiA jeżeli pogrzeb ma zostać sfinansowany w formie kredytowania przez nasz Dom Pogrzebowy

 

Następnie zadecydować o miejscu i formie pochówku, wybrać trumnę lub urnę, ustalić termin pogrzebu oraz mszy lub pożegnania w formie świeckiej, zakupić kwiaty.


W biurze naszego Domu Pogrzebowego dopełnią Państwo wszelkich formalności w związku z organizacją pogrzebu w formie tradycyjnej jak i kremacji, jak również ze złożeniem ciała bądź prochów zmarłej osoby na terenie następujących cmentarzy:


– Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa)
– Cmentarz Komunalny Południowy (Antoninów)
– Cmentarz Komunalny Powązki Wojskowe
– Cmentarz Powązki Stare
– Cmentarz Bródnowski


Na pozostałych cmentarzach i parafiach najczęściej zarząd cmentarza wymaga osobistego stawiennictwa Rodziny osoby zmarłej w celu dopełnienia formalności, podczas gdy my zapewnimy obsługę ceremonii w pozostałym zakresie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dzień i w nocy, nawet w niedziele i święta
pod naszymi całodobowymi numerami telefonu:

(22) 613 08 95
664 178 229